Escola

Projecte educatiu

L'Escola Santa Anna va ser fundada l'any 1953 pel Dr. Jaume Bofill, catedràtic de Filosofia de la Universitat de Barcelona, i per Roser Soliguer, llicenciada en Físiques i esposa del Dr. Bofill. L'escola neix com a resposta a un grup de famílies davant les mancances que en aquell moment presentava l'escola oficial o l'escola pública espanyola.
Des del primer moment van comptar amb la col·laboració d'un petit grup de mestres que, juntament amb les famílies esmentades, van constituir el nucli inicial. L'escola deu el seu nom al fet que en la seva etapa de fundació comptava amb la cessió gratuïta dels locals de la parròquia de Santa Anna, ubicada al centre de la ciutat, amb entrada pel carrer de Rivadeneyra.
Des d'un punt de vista ideològic i/o filosòfic també van ser acompanyats pel pensament del pedagog Alexandre Galí i per la seva col·laboració personal.