Oferta educativa

Educació Infantil

El currículum del segon cicle d’educació infantil presenta una estructuració del desenvolupament de les capacitats que ha d’assolir l’alumnat organitzant-les en quatres eixos:
 • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
 • Aprendre a pensar i a comunicar.
 • Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
 • Aprendre a conviure i habitar el món.


Les capacitats que han d’assolir els alumnes es faran cada cop més versàtils a través dels procediments i esdevindran habilitats cognitives.
Al llarg de l’educació infantil s’assoliran les deu habilitats cognitives.
A l’etapa d’educació infantil posarem molt èmfasi en els següents aspectes:
 • Els hàbits i les rutines.
 • Els racons i els ambients d’aprenentatge.
 • Les matemàtiques.
 • L’expressió oral i la lectoescriptura.
 • Èmfasi en l’expressió artística i musical.
 • La psicomotricitat
 • TAC
 • El Joc Simbòlic.
 • Tallers d’aprenentatge.
 • Participació de les famílies a l’escola.Interacció entre grups.