Trets propis

Multilingüisme

Com a escola catalana, entenem que la llengua catalana ha de ser la llengua vehicular de l’escola. La nostra aposta pel català no deixa de banda les altres llengües que conformen la realitat de la nostra societat. El domini del català permet el domini de la llengua castellana. L’anglès, eina vital pel futur dels nostres alumnes, s’introdueix als sis anys quan les estructures de la llengua materna comencen a estar consolidades. A secundària, oferim com a matèria optativa el francès. L’Escola no vol renunciar a la tradició francesa –cultura veïna amb la qual mantenim molts lligams i una estreta relació.