Trets propis

Música

La música sempre ha estat un dels pilars de l'ensenyament a l'Escola Santa Anna.
Tal i com va dir un exalumne quan vam celebrar els 50 anys, “per qüestions de criteri de l'equip de mestres i sensibilitat de la direcció, a l'escola Santa Anna tant la música com l'expressió dramàtica eren i són molt importants. Creureu que encara canto cançons apreses en aquells temps?”
A Santa Anna creiem que la música s'ha de viure des de la pràctica a través de la interpretació sobretot vocal i també instrumental i de manera col·lectiva.
La música és una “habilitat”, que tots els nens i nenes poden aprendre i adquirir des de que entren a l'escola a P3.
La música és present en totes les festes de l'escola i en totes les etapes escolars: Castanyada, Santa Cecília, Nadal, Carnestoltes, Caramelles, Pastorets, la festa de final de curs i els concerts diversos que es realitzen a les diferents etapes.
Si a l'etapa infantil i 1r cicle de primària, la cançó és la base de l'aprenentatge musical, al voltant de la qual giren els altres aprenentatges com l'audició, el moviment i la dansa , durant els cicles mitjà i superior de primària s'estableixen la base amb els primers conceptes musicals i el coneixement dels instruments i els compositors i a l'etapa secundària es prioritza la pràctica instrumental en grup i l'esperit d'anàlisi i opinió envers els diferents estils de música, les obres i els compositors.
Per la importància que l'escola dóna al cant col·lectiu, oferim l'activitat de coral. De caràcter voluntari, aplega alumnes de tots els cursos de l'escola des de 1r de primària fins a 4t d’ESO, distribuïts en 3 grups vocals per edats.
Menció a part mereix el projecte interdisciplinari de les Caramelles, un dels més importants de l'escola, organitzat pels alumnes de 5è, en el qual s'aprèn música però també plàstica, llengua i socials. Després d'un llarg procés de selecció d'uns directors i directores i d'unes cançons populars relacionades amb les comarques de Catalunya, cada director/a ha de dirigir un petit cor format per alumnes de 1r a 4t de primària.