Oferta educativa

Educació Secundària

L’Educació Secundària Obligatòria abasta les edats compreses entre els 12 i 16 anys, una etapa complexa pel que fa al creixement individual dels alumnes. L’escola acompanya els nens i nenes en aquest camí que els condueix cap a l’adolescència.
Pel que fa a l’àmbit estrictament acadèmic, l’Escola segueix les línies mestres que ja s’insinuaven a educació primària: control de les àrees instrumentals, aconseguir un bagatge cultural que els permeti entendre la realitat i ser crítics amb ella i consolidar els hàbits musicals i artístics que ja van adquirint des d’educació infantil.


Trets específics:
  • Potenciació de l’àmbit matemàtic: classes reduïdes, augment d’hores lectives, participació a concursos i esdeveniments que estimulin l’interès per la matemàtica.
  • Llengües: Català, castellà i anglès. Domini de l’expressió escrita i de la comprensió lectora. Potenciació de l’expressió oral. Possibilitat de cursar una segona llengua estrangera -el francès- amb seriositat i rigor. Un dels nostres objectius en llengües estrangeres és que els alumnes puguin examinar-se del First Certificate i del DELF en acabar l’ESO.
  • Coneixement del país: les colònies i les sortides són una eina que permet als alumnes conèixer i estimar el territori. Són fonamentals per complementar les competències de l’àmbit social i experimental. Es fa un èmfasi especial en la ciutat de Barcelona.
  • Projecte de Síntesi: Durant els tres primers cursos, els alumnes trien un tema que serà treballat de manera transversal i des de totes les àrees. Es barregen alumnes de diferents cursos i s’apliquen metodologies de treball en grup.
  • Projecte de Recerca: A 4t curs, els alumnes fan en grup un treball de recerca que els prepara cara a l’hora de fer recerca en cursos superiors. Es potencia el treball en grup i la capacitat d’exposar el treball de manera oral. Se’ls estimula a investigar fora de l’aula i entrevistar persones externes a l’escola.
  • Responsabilitat per cursos: cada curs és responsable d’una o diferents activitats destinades a altres grups de l’escola o a la societat en general. Es col·labora amb el Banc dels Aliments, el Banc de sang, amb entitats relacionades amb la pobresa... A nivell intern, els alumnes organitzen les diferents activitats de Sant Jordi, de Nadal i de final de curs. També són responsables de la confecció d’una revista escolar.
  • El teatre com a eina bàsica de l’educació: Al llarg de l’etapa l’activitat teatral és present en la vida escolar. Els alumnes d’ESO fan representacions per als nens petits. A 3r i 4t assisteixen a espectacles teatrals barrejats amb el públic habitual. Finalment, tot culmina amb la representació de teatre que els alumnes de 4t d’ESO ofereixen a les famílies com a comiat de la seva escolaritat.
  • Cinema clàssic: ens agrada que els nostres alumnes s’interessin pel cinema que per voluntat pròpia mai no veurien. Per aquest motiu organitzem sessions a la Sala Gran de pel·lícules que han passat a la història del cinema.Oberts a tot el que passa a la ciutat i a l’entorn educatiu: participació als Jocs Florals, al banc del temps, als esdeveniments esportius destinats al adolescents, assistència a conferències, gimcanes...