Trets propis

Projectes

A l’escola observem amb atenció les innovacions pedagògiques i els nous sistemes que es van implementant a diferents indrets. Una escola viva no pot mantenir-se al marge dels nous corrents i d’aquestes noves tendències. Les metodologies de treball són diverses. Treballem per projectes des de petits, tot i que no sempre. Aquest treball comporta l’aprenentatge de coneixements potents, transferibles a altres situacions i rellevants socialment, que permeten continuar aprenent sempre. Per presentar el projecte o a vegades el centre d’interès (segons si el trien els alumnes o el proposa l’equip de mestres) es fa d’una manera atractiva i motivadora, explorant les idees que tenen els infants. Aquest procés es fa a partir de preguntes obertes i contextualitzades per tal que els alumnes construeixin les seves explicacions.


Fem tallers per afavorir el desenvolupament de l’educació en valors, l’expressió corporal, la intel·ligència emocional i l’educació ambiental.
L’aprenentatge i servei forma part del nostre projecte educatiu realitzant les següents activitats:
  • Apadrinament lector
  • Banc del temps escolar
Col·laborem sempre que podem en projectes de recerca externs al centre. Durant uns quants anys hem participat en el projecte Breathe, gestionat pel Parc Biomèdic de Barcelona. Aquest projecte aprofundia en la tesi de la relació entre la contaminació i determinats trastorns d’aprenentatge.
Participem en el programa SI (salut integral). El programa incideix en la importància dels hàbits saludables per prevenir les malalties cardiovasculars.

Espai migdia

Pensem que el migdia és un espai educatiu tan important com la resta de l’horari escolar. És un espai d’interacció entre els nens i nenes on aprenen a relacionar-se, a tolerar i acceptar la diversitat, a dialogar i a resoldre conflictes. El joc és un element essencial pel desenvolupament entre ells i amb el món que els envolta. Acostuma a ser en els moments de temps lliure on apareixen els conflictes en les relacions individuals i de grup. És natural que apareguin en aquests espais més que quan fem activitats més pautades; per això hem de ser capaços de viure els conflictes com a oportunitats per a treballar aquells conceptes tan fàcils de dir però tan complexos de sostenir en les actituds quotidianes com són la tolerància, el respecte per la diversitat, la solidaritat, l’empatia… Aquestes actituds, com qualsevol altre procés educatiu, necessiten de temps i constància per ser assimilades i fer-les pròpies.