Escola

Benvinguda

El projecte que us volem presentar va néixer l’any 1953 a Barcelona. “En la perspectiva dels nombrosos desafiaments que ens reserva el futur, l’educació és un factor indispensable per tal que la humanitat pugui aconseguir els ideals de pau, llibertat i justícia social…”
D’aquesta manera contundent i a la vegada senzilla, la Comissió Internacional sobre Educació per al segle XXI -encapçalada per Jacques Delors- inicià el seu informe adreçat a la Unesco (1996).
És també amb la mateixa claredat que l’Escola Santa Anna s’insereix en aquesta línea de treball que nombrosos pedagogs i altres pensadors van començar a dibuixar fa molts anys.