Serveis

Música

Es tracta d'un projecte de MÚSICA EXTRAESCOLAR adreçat a tots els alumnes des de P5 fins a 4t d'ESO. Forma part del projecte educatiu de centre des dels inicis de funcionament de l'escola Santa Anna. Som una escola de música no reglada, amb les nostres pròpies programacions i metodologies adequades al nostre alumnat.

HORARIS


Les classes es realitzen al matí de 8h a 9h, els migdies de 13h a 15h i a la tarda de 17h a 20h.

QUÈ OFERIM?

Adequant les nostres metodologies a les necessitats de cada alumne i atents a les diverses escoles de pedagogia musical, oferim :
• Una educació que té com a objectiu primordial ensenyar a estimar i viure la música.
• Una formació musical bàsica però sòlida i alhora divertida i lúdica.
Els alumnes de 6è de primària poden assolir l'Ensenyament Elemental de música tant de llenguatge musical com d'instrument. Aquests estudis bàsics han de permetre als alumnes l'accés al grau professional en Escoles reglades i/o Conservatoris o bé a una pràctica musical de qualitat per plaer i lleure.
• Un ensenyament basat en una metodologia pràctica i dinàmica, a partir del treball vocal i instrumental col.lectiu.

QUI SOM?

En el projecte hi treballa un equip docent de 10 professors, professionals de la música que combinen la seva tasca docent amb la faceta de músic en actiu (pianistes, compositors, cantant de jazz...) coordinat per la mestra de música general de l'escola, Elisenda Saladrigues. Els instruments que s'ofereixen són: PIANO, GUITARRA CLÀSSICA, GUITARRA ELÈCTRICA, UKELELE, VIOLÍ, CLARINET, BATERIA I CAJÓN.SENSIBILITZACIÓ MUSICAL i RODA D’INSTRUMENTS P-5

Es tracta d'una introducció als ritmes bàsics i les notes a través dels instruments de percussió ORFF(xilòfons,metal·lòfons), campanes afinades i altres materials innovadors. Al mateix temps, els nens/es de P-5 faran una introducció als instruments orquestrals a través de tallers.


Iniciació 1:
per a nens de primer de primària. Es comencen a assentar els elements bàsics de lectoescriptura a partir d’un treball sensorial i lúdic, a partir de jocs rítmics i melòdics, fent especial atenció a la formació auditiva.

Iniciació 2:
per a nens de segon de primària que hagin cursat Iniciació 1 o tinguin els coneixements equivalents. Amb una major presència de la lectoescriptura, es treballen les bases d’afinació, dictat i lectura i s’introdueixen els patrons rítmics fonamentals.

Nivell elemental

Es distribueix en quatre cursos.
L'objectiu principal és proporcionar-los els elements bàsics per tal de poder llegir qualsevol partitura amb agilitat.

Nivell Mitjà

Es realitza amb els alumnes d'ESO i és un pla d'aprenentatge lliure, és a dir, que s'amplien els coneixements de llenguatge musical amb l'harmonia, els acords, les escales, ritmes i compassos compostos, però seguint els interessos de l'alumne cap a l'estil clàssic o modern.